Resebidrag vid gymnasiestudier - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om resebidrag för gymnasial utbildning. Du använder e-tjänsten när du är folkbokförd i Kinda kommun och läser en gymnasial utbildning som ligger mer än sex kilometer från hemmet eller utanför kommungränsen.

Vid studier i Östergötland
Elev som från folkbokföringsadressen har mer än 4 km till busshållplats kan, utöver busskort, dessutom ha rätt till resebidrag. Elev som studerar i Östergötland får då ett resebidrag i form av kilometersättning. Kilometersättning, utgår med samma belopp som för resa med egen bil i tjänsten enligt skatteverket (år 2022 är beloppet 1,85 kr per km).

Vid studier i annat län
Elev som studerar utanför Östergötland och dagpendlar till och från skolan har rätt till kontant ersättning.  Den kontanta ersättningen kan som högst motsvara 1/30 av ett prisbasbelopp (år 2023 är prisbasbeloppet 53 500 kr) per månad.

Ansökan
Ny ansökan om resebidrag ska skickas in för varje läsår eftersom beslut om ersättning endast gäller för ett läsår i taget.

Utbetalning
Utbetalningen sker 2 gånger per läsår, i september och februari.

Meddela om förhållandena ändras
Meddela Kontaktcenter om studierna avbryts, inte påbörjas, om du flyttar eller om någon annan orsak leder till att villkoren för resebidrag inte längre uppfylls. Om man inte meddelar finns det en risk att man bli återbetalningsskyldig.  

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Eftersom signering sker elektroniskt skickas din anmälan digitalt direkt till handläggare. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa