Resebidrag vid gymnasiestudier - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om resebidrag för gymnasial utbildning. Du använder e-tjänsten när
du är folkbokförd i Kinda kommun och läser en gymnasial utbildning. Elev som har
mer än sex kilometer till studieorten har möjlighet att förutom busskort ansöka om
ersättning för anslutning till allmänna kommunikationer om avståndet mellan hem och
närmaste busshållplats är minst 4 km.

Vid gymnasiestudier
Resebidrag kan sökas av heltidsstuderande gymnasieelev till och med vårterminen
det år eleven fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i Kinda kommun.

Elev som från folkbokföringsadressen har mer än 4 km till busshållplats kan, utöver
busskort, dessutom ha rätt till resebidrag. Elev som studerar får då ett resebidrag i
form av kilometersättning. Läs mer om ersättningen på, https://www.kinda.se/barnochutbildning/gymnasium/resebidrag.html

Ansökan
Ny ansökan om resebidrag ska skickas in för varje läsår eftersom beslut om ersättning endast gäller för ett läsår i taget.

Utbetalning
Utbetalningen sker 9 gånger per läsår, september till maj.

Meddela om förhållandena ändras
Meddela Kontaktcenter om studierna avbryts, inte påbörjas, om du flyttar eller om någon annan orsak leder till att villkoren för resebidrag inte längre uppfylls. Om man inte meddelar finns det en risk att man bli återbetalningsskyldig.  

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). Eftersom signering sker elektroniskt skickas din anmälan digitalt direkt till handläggare. När det är gjort kan du sedan följa ditt ärende på Mina sidor.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa