Elevhälsans webbportal

LÄS MER

I Elevhälsans webbportal kan du ta del av ditt barns hälsovård.

I Elevhälsans webbportal kan du:

  • ta emot och besvara inkommande blanketter skickat från skolans skolsköterska. 
  • se och hantera planerade möten hos skolsköterskan

Frågor om e-tjänsten

Kinda Kommun
kinda@kinda.se
0494-190 00

Personuppgiftsansvarig

Kinda Kommun
kinda@kinda.se

Följande behövs för e-tjänsten