Planering för fastighetsnära insamling av förpackningar

LÄS MER

Från och med 2027 måste, enligt lag, alla hushåll ha en ordnad sortering för förpackningsavfall nära bostaden. Under hösten 2026 kommer kommunen att förse alla villor och fritidshus med två fyrfackskärl där man kan sortera olika förpackningar, matavfall och restavfall. 

Fastighetsägare, som har hyresgäster, kommer också att behöva införa fastighetsnära insamling av förpackningar. Fastighetsägaren är ansvarig för att ordna ett utrymme/plats där sorteringen kan ske och kommunen tillhandahåller kärl för sorteringen. Vilka kärl som blir aktuella kan variera beroende på antal boende och hur utrymmet/platsen ser ut. 

För att kommunen ska kunna planera och förbereda för den nya sorteringen, behöver vi få in några uppgifter från dig som är fastighetsägare med hyresgäster. Hjälp oss att göra planeringen smidig genom att använda e-tjänsten.  

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa