Avfall och slam - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst använder du för att ansöka om kompostering av hushållsavfall, uppehåll i hämtning av kommunalt avfall, ändrat tömningsintervall för slam, få använda gemensam avfallsbehållare, och eget omhändertagande av latrin/urin/fosforbindandematerial/slam

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa